Home  :  วิธีสั่งซื้อสินค้า  :  แผนที่-ติดต่อ 
 
วิธีสั่งซื้อสินค้า
09-11-2017 Views: 41055

   คำแนะนำการสั่งผ่านระบบหน้าเว็บ

จากการเลือกดูสินค้าต่างๆ ที่ท่านสนใจ และหยิบสินค้าลงตระกร้าสินค้า Add to Cart สีแดง

 

โดยตระกร้าสินค้าจะบอกรายการรหัสสินค้า และชื่อสินค้า ที่เลือกแล้ว ท่านสามารถระบุจำนวนที่ต้องการ  (ให้เติมตัวเลขหลัง Cursor เพิ่มที่ละตัว   กรณีต้องการ หลัก 10  หลัก ร้อย หลักพัน และหลักอื่นๆ ต่อไปได้เรื่อยๆ )  สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าหยิบออกจากตระกร้าได้  คำนวณราคาสินค้าทั้งหมดใหม่ได้ 

เมื่อเลือกสินค้าครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว จึงกดปุ่ม Order-สั่งซื้อสินค้า  และให้ท่านกรอกรายละเอียด ผู้สั่งสินค้า Email(สำคัญมากกรุณากรอกให้ถูกต้อง ไม่เว้นวรรค และระวังพิมพ์ภาษาไทยติดมาระหว่างการเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  หากระบุ Email ผิดตอบกลับให้ไม่ได้ )  วิธีส่งสินค้า  และ   ระบุที่อยู่จัดส่งสินค้าที่ท่านต้องการ ส่งไปรษณีย์ กรุณาระบุรหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้อง  ส่งขนส่งต้องระบุชื่อที่อยู่ผู้รับและเบอร์โทร สำหรับขนส่งในการติดต่อนัดหมายการจัดส่งสินค้า 

 

 

เมื่อจบขั้นตอนการสั่งซื้อแล้ว ทาง Deeproduct จะได้รับรายการสั่งซื้อ และจะยืนยันแจ้ง email กลับ เพื่อเป็นการยืนยันการรับรายการสั่งซื้อ  เมื่อโอนเงินแล้วจะทำการแจ้งการรับเงิน   และ เมื่อจัดส่งสินค้าให้แล้วจะทำการแจ้งการจัดส่งสินค้า   ผ่านไปยัง email ของผู้สั่งซื้อสินค้า

 

  

  สินค้ามีปัญหา และการรับประกันความพอใจ

หากท่านได้รับสินค้าแล้วให้ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับกับรหัสสินค้าที่ลูกค้ากดสั่งเข้ามา ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  (เทียบรูปสินค้าจากหน้าเว็บตามรหัสสินค้า)   หากไม่ตรงกัน   หรือ ได้รับสินค้า ชำรุด  เสียหาย  หรือไม่ได้บิลตามที่แจ้งขอไว้   เมื่อได้รับสินค้าแล้วกรุณาแจ้งทันที (ถ่ายรูปกลับมาจะได้เห็นชัดเจนว่าไม่ถูกรุ่น  ไม่ครบ หรือเสียหายอย่างไร ) เข้ามาที่   sale@deeproduct.com  หรือ เบอร์ 0818102846  เพื่อตรวจสอบ  และร้านก็ยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้   แต่หากเกิน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าไปแล้วร้านจะไม่รับผิดชอบ หรือจะชดเชยสินค้าให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

การรับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีลูกค้าสั่งผิด   หรือ ได้รับสินค้าถูกต้องแล้วแต่ไม่พอใจในสินค้า   เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว  มีสิทธิที่จะทำหนังสือแสดงเจตนาคืนสินค้า  โดยให้ลูกค้าทำเป็นหนังสือให้ร้านทราบ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและเซ็นกำกับ  และ หมายเลขบัญชีที่จะให้โอนเงินคืนให้  และจัดส่งสินค้าดังกล่าว หรือ เข้ามาคืนที่ร้านภายใน 7 วัน  นับจากวันรับสินค้า และสินค้าที่ส่งคืนจะต้องยังไม่เสียหาย สินค้าช้ำจากการขนส่งไปแล้ว  มีการแกะไปใช้บางส่วน บุบสลาย หรือ สูญหาย อันเกิดจากเจตนาหรือความผิดของลูกค้า   สินค้า ที่เปลี่ยนคืน หากมีของแถมหรือส่วนลดพิเศษที่ได้จะต้องคืนด้วย  สินค้าที่ใช้แล้วหมดไปหรือสิ้นเปลือง จะคืนเฉพาะส่วนที่เหลือจากการใช้    เมื่อได้รับสินค้าแล้วทางร้านโดย คุณธนสิญจ์  จะเป็นผู้พิจารณา เห็นชอบ  โดยจะคืนเงินสดตามมูลค่าสินค้าที่ได้รับมา โดยหักค่าใช้จ่ายการโอนเงิน หากมี  และจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้าคืน

 

 นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

  • ร้านดีโปรดักส์  จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ ร้านดีโปรดักส์ เท่านั้น
  • ร้านดีโปรดักส์ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ร้านดีโปรดักส์ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  • ในกรณีที่ ร้านดีโปรดักส์ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ ร้านดีโปรดักส์ เป็นต้น  ร้านดีโปรดักส์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ ร้านดีโปรดักส์


 
 
Home  วิธีสั่งซื้อสินค้า  แผนที่-ติดต่อ
Copyright©2018 deeproduct.com
Powered by SMEweb